menu

venerdì 31 agosto 2012

come si dice tra / fra in spagnolo?


La preposizione tra (uguale per fra ed in) quando si riferisce ad un gruppo di individui (e in generale di esseri viventi si traduce con entre:

 • ¿Internet ha mejorado las relaciones entre las personas? (Internet ha migliorato le relazioni tra le persone?) (audio)
 • Que esto quede entre tú y yo (Che questo rimanga tra te e me) (audio)
Entre è usato anche con oggetti inanimati con il significato di "all'interno":
 • lo puso entre las páginas de un libro (lo mise tra le pagine di un libro) (audio)
Se volete tradurre l'espressione "tra 2 minuti" dovete usare dentro de:
 • dentro de dos minutos (tra due minuti) (audio)
Per la definizione completa di entre leggete qui.

Non conoscevate la parola puso usata nell'esempio?Fate un bel respiro e date un'occhiata alle coniugazioni irregolari di poner.

Alla prossima.

Autore: Marco Santini

2 commenti :
 1. Mà cả đám đang ở bên ngoài nhìn thấy Nhạc Thành xuất hiện ở Dược thành đều chạy ra đó, Thác Ny Tư, Nạp Duy Tư, Trần Bưu, Đổng Đại Ngưu, còn có Tư Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi, Tô Hân Nhi…

  - ái kiến trại chủ.

  Ba trăm phá quân vệ chỉnh tề đối với Nhạc Thành hô to, bây giờ Nhạc Thành ba trăm phá quân vệ có hơn hai mươi mốt Đấu Hoàng, thực lực yếu nhất cũng là bát tinh Đấu Vương, thực lực bđồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gióa trăm người như thế đủ chống lại mười vạn đại quân cũng là dư dả rồi.

  Nhìn trận thế phía trước, Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong, còn có Lệnh Hồ Vô Địch cũng cảm thấy chấn kinh, Lệnh Hồ Vô Địch cảm giác được trong những người này còn có một cái thất cấp Ma Pháp Sư, không nghĩ tới, thế lực Dược thành còn cao cường nư vậy, nếu lúc trước Đế quốc Khoa Ốc thật sự cùng đế quốc Tuyết Lâm đến đánh Quỷ Uyên, Quỷ Uyên cùng Cự Thành hai đại Học viện liên thủ, đến lúc đó hai đại đế quốc không trộm được gà mà mất nắm thóc.

  RispondiElimina

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...