menu

mercoledì 29 agosto 2012

"magari" in spagnolo


Il termine magari si usa in italiano in molte circostanze diverse (desiderio, dubbio, probabilità, ...).  Vediamo i diversi usi e le relative traduzioni in spagnolo
 •  Vieni con me? Magari / Magari potessi
 si traduce con
 •  ¿Vienes conmigo? ¡ojalá! / ¡ojalá pueda! oppure ¡ojalá pudiera! (audio)
Ojalà regge sempre il congiuntivo ma attenzione!! si usa il congiuntivo presente se non so se realizzerò questo desiderio (PROBABILITA'), congiuntivo imperfetto se so già che non lo realizzerò (IMPOSSIBILITA')
 • Che sta facendo Josè? Magari sta dormendo
 si traduce con
 •  ¿Qué estás haciendo Josè? Quizás / Quizà estè durmiendo   (audio)
 cominciamo dicendo che Quizás e Quizá sono intercambiabili.

 Il congiuntivo (estè) in questo contesto si usa quando c'è molta incertezza. Se ho visto Josè chiudersi in camera sua la probabilità che stia dormendo è maggiore e avrei potuto usare l'indicativo:
 Al posto di Quizás / Quizà potete usare anche Tal vez / Talvez (anche qui si può utilizzare indicativo o congiuntivo a seconda del contesto e del grado di probabilità).
 • Tal vez està ocupado  (magari è occupato) (audio)
Un'altra alternativa è a lo mejor (quest'ultimo però regge solo l'indicativo)
 • A lo mejor no quiere venir (magari non vuole venire) (audio)
Soprattutto in Spagna potrete sentire anche utilizzare la parola igual (con il medesimo significato di probabilità)
 • ¿Dónde vais a ir de vacaciones? Igual vamos a Guatemala (Dove andrete in vacanza? Magari andiamo in Guatemala) (audio)
Se volte approfondire ripassatevi i congiuntivi di poder e estar

Alla prossima!

Autore: Marco Santini


1 commento :


 1. Yên Nhiên ngồi ở trên mặt ghế đối với Tô Hân Nhi hỏi.

  - Đây còn phải nói, cái tên kia nhất định là mang Hiểu Hiểu tỷ về, nói không chừng bây giờ cũng sắp đến.

  Yến Hiểu Kỳ nói tiếp.

  Tô Hân Nhi nói:

  - Ta muốn cũng phải, biểu ca nói không chừng có ra tới đường, vừa mới Thác Ny Tư nói biểu ca có dượng cùng đi, cũng không biết có tới không.

  - Hân nhi, phụ thân Nhạc Thành cũng đến.
  đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  Vừa nghe đến phụ thân Nhạc Thành cũng tới Quỷ Uyên, chúng nữ có chút khẩn trương lên.

  - Ha ha, dượng ta rất khoan dung, nếu hắn biết rõ biểu ca có nhiều nàng dâu như vậy, nhất định sẽ giật mình a.

  Tô Hân Nhi cười ha ha nói.

  RispondiElimina

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...